7.03

Newtons 3. lov finner du på side 53 og side 174.

Kraft–motkraft-par er like store, motsatt rettet og virker mellom to legemer.

Dersom to krefter virker på ett legeme og dette legemet har konstant fart eller er i ro, vet vi fra Newtons 1. lov at summen av de to kreftene er lik null. Da må de være like store og motsatt rettet.