7.02

a) Tegn ny figur som bare viser de to vektorene og opplysningene som er gitt. Dekomponer begge vektorene i en x-retning i båtens bevegelsesretning og en y-retning (vinkelrett på bevegelsesretningen).

F1x = F1cosα

F1y = F1sinα

F2x = F2cosα

F2y = F2sinα

b) Da kan du bruke Newtons 1. lov på komponentform, siden du vet at båtens fart er konstant. For y-retningen får du

F1yF2y = 0

Bruk det til å bestemme F2.

c) Tegn nå inn på figuren friksjonskraften R fra elva som virker rett akterover. Prøv å få til en rimelig passende lengde i forhold til de to kreftene du allerede har tegnet. Nå kan du sette opp Newtons 1. lov for x-retningen for å finne R.

Se også Eksempel 7.1