6.19

a og b) Den ytterste flua sitter dobbelt så langt fra sentrum som den innerste, altså er radien dobbelt så stor. Vis at både farten og akselerasjonen er proporsjonal med radien, se eksempel 6.9 a. Dermed er både fart og akselerasjon dobbelt så stor for den ytterste flua som for den innerste, siden radien er dobbelt så stor.

c) Siden akselerasjonen er dobbelt så stor for den ytterste flua må kraften på den være dobbelt så stor, i følge Newtons 2. lov. Den må altså klore seg adskillig bedre fast enn den innerste flua.

d) Beregn først tida for ett omløp, T. Med 33 omdreininger på 60 s blir det hvor mange sekunder per omløp? Deretter bruker du samme framgangsmåte som i eksempel 6.9 a.

e) Når du nå beregner fartsforholdet og akselerasjonsforholdet ved hjelp av svarene du fikk i d, får du selvsagt samme løsning som du fikk i a.