6.11

Til disposisjon har du bevegelseslikningene på side 158.

Siden kastet er horisontalt vet vi at v0y = 0 i tillegg til at ax = 0 og ay = –9,81 m/s2. I oppgaven er y oppgitt i tillegg til v0x for hver av kulene.

Tegn figur og skriv på opplysningene som er gitt.

a) Hvilken av likningene passer bra til å finne falltida? 

b) Og hvilken likning passer til å finne x?