6.10

Til disposisjon har du bevegelseslikningene på side 158: ay = –9,81 m/s2.
I tillegg vet du at v0x = v0cosα og v0y = v0sinα.

Tegn figur og skriv på opplysningene som er gitt.

a) Bruk uttrykkene for fartskomponentene:

v0x = v0cosα og v0y = v0sinα

b) Her kan du bruke (1-x) og (1-y) til å bestemme x og y. Da er forflytningen ...

c) Fartskomponentene finner du fra (2-x) og (2-y). Verdi og retning for vektoren finner du på vanlig måte fra koordinatene.