6.09

a) Sekundviseren bruker 60 s på en hel runde. Spissen tilbakelegger i løpet av den tida en strekning som tilsvarer omkretsen i sirkelen spissen beskriver.
Bruk likningen s = vt til å finne den konstante banefarten.

b) Verdien av fartene er lik banefarten som du jo kjenner fra a, men nå må du også oppgi retning for hver av fartene.

c) Fartsendringen Δ v = v 2 v 1 finner du ved hjelp av vanlig vektorsubtraksjon. Husk også å bestemme retningen.

d) Bruk du definisjonen på gjennomsnittsakselerasjon på side 156.