6.07

a) Tegn figur der du legger inn et koordinatsystem med en x-akse på tvers av elva og en y-akse langs venstre elvebredd. Tegn inn båtens fartsvektor fra origo og beregn størrelse og retning ved hjelp av de to oppgitte komponentene.

b) For bevegelsen langs x-aksen vet du at x = vxt siden akselerasjonen er null. Dermed kan du bestemme tida det tar å krysse elva. Likeledes er y = vyt. Da kan du regne ut hvor langt langs elva båten beveger seg før den treffer høyre bredd.

c)   Bruk svaret fra b.