6.06

a) Her er akselerasjonen ikke konstant og vi kan ikke bruke bevegelseslikningene. Men siden akselerasjon er den deriverte av farten, kan vi finne fartsfunksjonen som integralet av akselerasjonsfunksjonen. Gjør det.
Integrasjonskonstanten kan du finne ved å bruke opplysningen om at v(0) = 25 m/s (90 km/h). Når bilen stanser er farten 0. Da kan du løse likningen v(t) = 0, der v(t) er fartsfunksjonen du fant, for å finne tida det tar å stoppe.

 b) Tegn fartsgrafen på PC eller på rutepapir. Bruker du PC, må du bruke integreringsprogrammet til PCen for å bestemme det bestemte arealet mellom grafen og førsteaksen fram til farten er 0.

Tegner du på papir, bruker du rutetelling for å bestemme arealet. (Du kan kontrollere resultatet ved regning, nemlig ved å beregne et bestemt areal (hvilket?).