6.05

a) Fartene finner du ved avlesning av fartsgrafen. Akselerasjon er gitt ved den deriverte til farten, altså må du finne stigningstallet til tangenten til fartsgrafen for hvert av de to punktene.
Se eksempel 6.1.

b)    Se eksempel 6.3.