6.04

a) Husk å skrive opplysningene som er gitt på figuren eller i en liste ved siden av.

b) I det høyeste punktet er farten 0. Bruk opplysningen du har og en passende bevegelseslikning til å finne lengden.

c) Her må du først finne kulas akselerasjon ved hjelp av de samme opplysningene som du hadde da du løste b. Deretter kan du bruke bevegelseslikning 3 til å finne svaret på c.

d) Skriv bevegelseslikningen til hver av de tre grafene:

s(t) = …

v(t) = …

a(t) = …

og tegn grafen med PC eller på rutepapir.

Se for øvrig eksempel 6.2.