6.03

a) Les av farten i grafens toppunkt.

b) Akselerasjonen i et tidspunkt er gitt ved stigningstallet til tangenten til fartsgrafen ved det tidspunktet.

c) Vi ser av grafen at den vertikale farten er null ved 8 s, da er raketten på det høyeste punktet. Vi anslår denne høyden som er lik tilbakelagt strekning, ved å anslå arealet under grafen.

Tell antall hele ruter under grafen. Ruter som ikke er hele lager du et overslag over. Av koordinatsystemet ser du at hver rute tilsvarer

(høyde · bredde) = 5 m/s · 2 s = 10 m

Høyden er dermed gitt med å gange opp antall ruter med strekningen som hver rute tilsvarer.