6.02

a) Du kan bruke bevegelseslikningene (2) eller (4) på side 154 i de tidsintervallene der akselerasjonen er konstant. Beregn forflytningen i hvert av disse tidsintervallene.

b) Arealet kan deles opp i to trapeser (eller i et rektangel og en trekant).