Klima og drivhuseffekt

En god lærebok om Klima og drivhuseffekt er:

Arne Myhre: Klima, energi og miljø. Universitetsforlaget 2008.

I de to første lenkene nedenfor kan du gå dypere inn i forståelsen av stråling fra svarte legemer, og hvordan denne kunnskapen utviklet seg.
Den tredje lenken tar oss til FNs klimapanel.
Den fjerde lenken er en stor nettbok om Klima, drivhuseffekt, energi av Henriksen og Kanestrøm (2012, pdf).