5.132

 

Den kinetiske energien som ballene har til sammen i det de treffer golvet, går over til elastisk potensiell energi i ballene når de presses sammen. Når ballene utvider seg igjen blir ikke fordelingen av kinetisk energi mellom ballene den samme som den var før støtet. Selv om støtet som helhet er elastisk, vil noe av den kinetiske energien som den nederste ballen har opprinnelig bli overført til den lille ballen etter støtet.

Se også denne simuleringen: