5.01

Tegn figur og skriv opp opplysningene som er gitt.

a) Bruk definisjonen på bevegelsesmengde på side 131 og se Eksempel 5.1.

b) Siden vi kan se bort fra friksjon, er summen av ytre krefter lik null. Da kan du bruke bevaringsloven for bevegelsesmengde på side 134.

Merk at summen av bevegelsesmengdene før «støtet» er lik null siden begge legemene da har farten null. Se også Eksempel 5.2.