4.21

Tegn ny figur som viser kula i

  1. startposisjonen (i høyden h1 = 1,5 m)
  2. like før den treffer fjæra (i høyden h2 = 0)
  3. når fjæra er maksimalt sammenpresset (i høyden h3 = –0,15 m)

Bruk loven om bevaring av samlet mekanisk energi i tyngdefeltet, side 119, på posisjon 1 og 3 og løs med hensyn på v3.