2.26

a) Hva størrelsene betyr, ser du på side 70. Deretter forklarer du at friksjonstallet er forholdet mellom friksjonskraften og normalkraften, og altså at friksjonskraften er 85 % av størrelsen på normalkraften.

b) Tegn figur som viser kreftene som virker på kassen. Siden friksjonstallet og normalkraften er oppgitt, kan du beregne friksjonskraften ved glidning. Du ser da at skyvekraften ikke er stor nok til å overvinne friksjonskraften ved glidning. Det betyr at kassen står stille og at friksjonskraften er like stor som skyvekraften.

c) Tegn ny figur med krefter. Nå er skyvekraften stor nok til at kassen glir. Friksjonskraften ved glidning kan du regne ut siden du kjenner tyngdekraften, og dermed normalkraften, og friksjonstallet. Bruk Newtons 2. lov for å finne akselerasjonen.