1.23

a) Dersom akselerasjonen er konstant, må vt-grafen være lineær.

b) Bevegelseslikning 2 finner du på side 32. Du må bruke diagrammet til å lese av startfarten v0 og til å beregne akselerasjonen a (som stigningstallet til grafen).