1.21

Tegn først figur, en skrå linje der du markerer startpunktet og det øverste punktet vognen når. Skriv gjerne opp opplysningene som er gitt.
  
a) Ja, hva er farten til vogna akkurat i det den snur?
  
b) Du har fått oppgitt at startfarten når = 0, og i a fant du farten når vogna snur, når t = 2,0 s. Da har du to punkter på fartsgrafen. Siden oppgaven opplyser at akselerasjonen er konstant, vet du at fartsgrafen er en rett linje. Akselerasjonen finner du nå ved bruke definisjonen av gjennomsnittsakselerasjon på side 29.

c) Nå kjenner du akselerasjonen fra b og du vet at t = 3,0 s. Da kan du på nytt bruke akselerasjonsdefinisjonen på side 29, men nå for å finne farten.
  
d) Det som forandrer seg, er startfarten. Den får motsatt fortegn: v0 = –4,0 m/s. Ellers samme framgangsmåte som ovenfor.