1.20

a) Akselerasjonen er null når farten er konstant, altså i områdene der grafen er vannrett.

b) Gjennomsnittsakselerasjonen i intervallet 0, 5,0 s finner du ved hjelp av definisjonen på side 29. Startfart og sluttfart leser du av på grafen.
For de to andre intervallene er farten konstant, og du kan finne akselerasjonen som stigningstallet til den delen av grafen, se a i eksempelet på side 31.

c) Bilen bremser mens den kjører bakover slik at farten endrer seg fra –20 m/s til 0. Det vil si at farten øker (0 er større enn –20), altså er akselerasjonen positiv.