1.17

a) Se side 29.
  
b) Du kan ta utgangspunkt i eksempelet øverst på side 30.
  
c) Hvis du bruker eksempelet øverst på side 30 som utgangspunkt, ser du at det vi beregner, er akselerasjonen etter først å ha beregnet farten ved to tidspunkt. De to størrelsene som blir målt (to ganger hver) er ...