1.16

Bruk definisjonen av gjennomsnittsakselerasjon, se side 29. Se siste linje i eksempelet på side 30, hvis du trenger mer tips.
Husk uansett å gjøre om fra km/h til m/s før du skal sette inn for Δv : ( km/h= 1000m 6060s = 1m 3,6s ).