1.13

a) For eksempel: Framover, bakover, farten øker, farten avtar, konstant fart, i ro, osv.

b) Se a og b i eksempelet på side 23.

c) Se c i eksempelet på side 23.

d) I områdene der farten er konstant, må st-grafen være lineær.

e)  Når farten er konstant i et område, er den lik stigningstallet til st-grafen i området.

f) Se d i eksempelet på side 23.