1.12

Lyset går med konstant fart, så du kan regne med bevegelseslikningen på side 25.
Merk at avstanden mellom jorda og månen oftest er gitt som senteravstand. Må du også ta radiene med i beregningene siden du skal finne tiden fra måneoverflate til jordoverflate, eller vil det ikke ha noe særlig å si for svaret?