1.06

a) Posisjonene leser du av på andreaksen til koordinatsystemet.

b) Forflytning er definert på side 16. Se også b i eksempelet på side 19.

c) Lag samme type figurer som på side 17. Merk at legemet først beveger seg bakover, passerer s = 0 og først begynner å bevege seg framover etter ca. 17 s.