1.05

a) Forflytning er definert på side 16. Se også b i eksempelet på side 19. 
b) Posisjonsgrafen tegnes på samme måte som i 1.04. Her kan det kanskje passe at 2 cm på t-aksen er 1 min og at 2 cm på s-aksen er 5 m.