1.02

a) De dekadiske prefiksene finner du i tabellen på side 15. Husk at antallet gjeldende siffer ikke skal endres fordi om en bruker prefikser.

b) Husk at når en bruker standardform skal det bare være ett siffer foran komma.