Tips til kapittelet

Anbefalinger

I dette kapittelet skal du lære om hvordan bilder blir dannet med speil og linser. Du bør sette deg godt inn i de begrepene som blir brukt, spesielt bør du vite hva vi mener med brennpunkt og brennvidde for ulike speil og linser. Vi anbefaler spesielt at du gjør nettoppgavene 15.201 og 15.202 der du kan studere bildedanning med henholdsvis speil og linser ved hjelp av simuleringer.

Du bør også lære deg hvordan en kan konstruere et bilde. Spesielt bør du kunne konstruere bilde som dannes med luper og mikroskop. Du bør også lære forskjellen på lengdeforstørring og vinkelforstørring og hvordan du regner ut forstørringen med et optisk instrument.