Tips til kapittelet

Anbefalinger

Med dette kapittelet, Varmetransport, avslutter vi det store temaet Termofysikk i denne boka. Du vil se, kanskje i enda større grad enn i de to foregående kapitlene, at termofysikken gir oss innsikt og forståelse av mange dagligdagse fenomener. Spesielt innen temaet Varmeledning er det viktig at du tar deg tid til å arbeide godt med eksempler og oppgaver. Det er fordi du antakelig har arbeidet lite med begrepene og problemstillingene innen dette temaet i tidligere skolegang.

I underkapitlet Termisk stråling bør du bruke god tid til å forstå de såkalt planckkurvene, og hva slags informasjon vi kan hente ut av dem. Slike kurver spiller en viktig rolle når vi skal forstå termisk stråling.

Ved å arbeide godt med underkapitlet Strålingsbalansen til jorda. Drivhuseffekten får du et godt startgrunnlag for å følge med på den faglige og politiske debatten om klimaspørsmålene.