Tips til kapittelet

Anbefalinger

Termofysikk er et stort og sentralt tema i fysikken. Derfor behandler denne boka termofysiske temaer gjennom tre kapitler, 11, 12 og 13. Termofysikk er grunnlaget du trenger for å forstå  alt fra klimaprosesser til hverdagslige fenomener som frysing, smelting og fordamping, og hvordan forbrenningsmotorer virker. Termofysikk er også helt sentralt for produksjon av elektrisk energi (siden de fleste land i verden bruker varmebaserte energiverk).

I dette kapittelet skal du bli kjent med sentrale begreper som temperatur, indre energi og entropi. Bruk god tid på dette kapittelet, kanskje særlig det som står om indre energi. Det er nøkkelen til å forstå all termofysikk.

Også i dette kapittelet bør du bruke mye tid på oppgaveregning i alle deler av kapittelet. Som ellers i arbeidet med fysikk, gir oppgaveregning både testing av forståelse og økt innsikt.

I dette kapitlet anbefaler vi spesielt nettoppgaven 11.201 om temperatur, molekylbevegelse og det absolutte nullpunkt.