Tips til kapittelet

Anbefalinger

I dette kapittelet skal du bli kjent med grunnleggende begrep som massetetthet og trykk og studere væsker og gasser som strømmer.
I det arbeidet vil du ha god nytte av nettoppgavene, spesielt anbefaler vi 10.203, 204, 205 og 207.

Du bør bruke mye tid på oppgaveregning i alle deler av kapittelet.

Vi anbefaler også at du gjør noen av forsøkene. Særlig 10.33 pleier å gjøre lykke dersom du har publikum.

Når det gjelder strømmende væsker er det lett å blande begrepene væskefart (altså farten i meter per sekund) og væskestrøm (i kubikkmeter eller kilogram per sekund).

Du har kanskje hørt at fly kan fly og at baller kan skrus på grunn av den såkalte Bernoullieffekten. Det er feil, selv om det står i mange lærebøker. Les mer om hvorfor fly kan fly nedenfor.