Tips til kapittelet

Anbefalinger

I dette kapittelet gjelder det å få godt tak på begrepet kraftmoment. Den beste måten å gjøre det på er å løse så mange oppgaver som mulig.

Du vil få god bruk for vektorregning med krefter (dekomponering og vektorsum) og Newtons 1. lov på vektorform fra forrige kapittel (Kraft og bevegelse II).