Tips til kapittelet

Anbefalinger

Dette kapittelet handler i stor grad om Newtons lover. De lærte du allerede i kapittel 2, men nå skal du bruke lovene på vektorform. Du vil altså få god bruk for det du har lært om vektorregning, særlig summering og dekomponering av vektorer.

Teoristoffet i kapittelet kjenner du altså langt på vei fra før. Det er dermed trening i å bruke teorien på mer komplekse eksempler som er hovedformålet her. Det betyr igjen at det lureste du kan gjøre er å regne gjennom eksemplene så grundig at du er helt trygg på at du har forstått dem. Og i tillegg til oppgavene i grunnboka/læreboka, regner du så mange oppgaver i studieboka som du kan rekke.

Siden oppgavene ofte kan være litt vanskelige å komme i gang med, er det lurt å sitte sammen med andre fysikkstudenter i klassen når du skal løse oppgaver til dette kapittelet.

Som du vet fra de tidligere kapitlene, er en av de viktigste hemmelighetene for å få til mekanikkoppgaver å starte med å lage gode og forenklede figurer som viser hva som skjer i oppgaven. Slurv aldri med det.

Til slutt i dette kapittelet har vi tatt med noen råd om hvordan du går fram når du skal løse sammensatte mekanikkoppgaver av den typen som blir gitt til eksamen. Du vil finne løsningsstrategier og fullstendige løsninger til flere sammensatte mekanikkoppgaver her på nettsidene. Dette vil du også få god bruk for når du skal repetere til  eksamen.