Tips til kapittelet

Anbefalinger

I dette kapittelet skal du arbeide med de samme temaene som i kapittel 1, altså legemers akselerasjon, fart og forflytning. Det viktigste nye i dette kapittelet, er at du nå må behandle de tre bevegelsesstørrelsene som vektorer. Du vil derfor ha stor nytte av det du har lært om vektorer i matematikkurset. Det kan også være lurt å friske opp kunnskapene dine i derivasjon og integralregning før du går videre inn dette kapittelet. I tillegg er det lurt å sjekke hukommelsen din på de fire bevegelseslikningene for konstant akselerasjon fra kapittel 1.

Du vil fortsatt få bruk for en del graftegning og avlesning. Du må selv vurdere når du vil tegne grafene på papir, og når det er best å bruke lommeregner eller et graftegningsprogram på PCen.

Vi fortsetter å mase på deg om å løse mange oppgaver, både fra grunnboka og studieboka. Det er vår erfaring at dette er spesielt viktig i mekanikkapitlene. Vi fortsetter også å minne deg på hvor viktig det er å tegne arbeidsfigur når du arbeider med mekanikkoppgaver.