Tips til kapittelet

Anbefalinger

I dette kapittelet er det mange nye begrep. Arbeid med kapittelet til du er trygg på dem alle sammen. Det er lurt å lese grundig i grunnboka, og studere figurene spesielt nøye. Dessuten er mange av animasjonene og simuleringene i henvisningene fra grunnboka/læreboka (se menyen nedenfor) fine å bruke for å forstå begreper knyttet til bølgebevegelse bedre.

Som vanlig bør du regne alle eksemplene og alle oppgavene i grunnboka/læreboka. Bruk oppgavetipsene her når du står fast. Vi anbefaler også at du går gjennom de løste oppgavene til kapittelet. Både tips og løste oppgaver finner du i menyen nedenfor.

Flere av nettoppgavene er gode forståelsesoppgaver, særlig oppgavene om Bølgebevegelse, Bølger som overlagrer og Youngs dobbeltspalteforsøk.