Tips til kapittelet

Anbefalinger

Dersom du ikke er helt trygg på de trigonometriske funksjonene, sinus, cosinus og tangens, så repeter dem grundig før du begynner å arbeide med dette kapittelet. Til det kan du bruke det lille trigonometrikurset som kan lastes ned fra nettsidene til kapittel 4.

Pass alltid på å tegne arbeidsfigurer når du regner oppgaver som viser lysstråler og innfallslodd og der du setter symbol på alle aktuelle vinkler. Hvis ikke vil du fort gå surr i alle vinklene når du skal bruke Snells lov eller gjøre andre beregninger.