Tips til kapittelet

Anbefalinger

I dette kapittelet vil du tydelig se at når du skal lære fysikk, kommer du vanskelig utenom å løse oppgaver der du må gjøre en rekke beregninger. Pass på at du på egen hånd, eller i samarbeid med andre, regner nøye gjennom alle eksemplene og prøver å få løst alle oppgavene bak i kapittelet (bruk gjerne tipsene du får her på nettsiden).

Vær spesielt nøye med å tegne gode arbeidsfigurer til oppgavene du skal løse. Sett opp opplysningene som oppgaveteksten (eller figuren i oppgaven) gir deg på en oversiktlig måte. Skriv også opp opplysninger du eventuelt mangler, for å kunne komme fram til det oppgaven spør om.

Ikke vær redd for å spørre foreleseren eller medstudenter om ting du lurer på i teksten du leser, eller når du arbeider med oppgaver. Ingen spørsmål er «dumme». Husk at du går på forkurset fordi du ikke kan dette stoffet fra før. Det er ofte lurt å skrive ned spørsmålene dine, særlig når du sitter alene. På skolen dagen etter kan du ha glemt det du ville spørre om. Står du fast i en oppgave, er det som regel også svært lurt å formulere skriftlig nøyaktig hvor i oppgaven du har kjørt deg fast. Det rydder ofte opp i ditt eget hode, og det blir lettere for foreleseren å være til hjelp.