Tips til kapittelet

Anbefalinger

Dette kapittelet har to hovedmål. Det første er å forklare hva «vitenskapelig metode er» og hvordan den er blitt utviklet. Dernest lærer du om hvordan en gjør målinger, som alltid har usikkerhet i virkeligheten og hvordan en bruker målinger med usikkerhet når en skal gjøre beregninger.

Å kunne regne med usikkerhet skal du først og fremst bruke når du arbeider med målinger i laboratorieoppgaver. Alle målinger og beregninger i laboratorieoppgaver skal gjøres med usikkerhet.