Tips til kapittelet

Anbefalinger

I dette kapittelet møter du en del av fysikken som bruker matematikk som et viktig redskap, nemlig bevegelseslæren. Her vil du få bruk for kunnskapene fra matematikk.
Du vil får bruk for en del graftegning og avlesing. Du må selv vurdere når du vil tegne grafene på papir, og når det er best å bruke lommeregner eller et graftegningsprogram på PCen.

Under bevegelse med konstant akselerasjon kommer vi fram til de fire bevegelseslikningene:

v=v0+at

s=v0t+12at2

s=12v0+vt

2as=v2-v02

Disse likningene bør du snarest mulig lære deg utenat (i tillegg til definisjonene på fart og akselerasjon). Du kommer til å få bruk for dem i flere kapitler utover i boka, og de brukes ofte i regneoppgaver.

Merk at bevegelseslikningene ikke er naturlover. De er ikke noe annet enn matematikkformler som kommer direkte ut fra definisjonene på fart og akselerasjon når akselerasjonen er konstant.

Det er lurt å skaffe seg god regnetrening i de fire mekanikkapitlene som følger nå (1 Bevegelse I, 2 Kraft og bevegelse I, 4 Energi og 5 Bevegelsesmengde) Prøv derfor å få løst 2–3 av regneoppgavene i studieboka under hvert hovedavsnitt.
Husk alltid å tegne arbeidsfigur når du arbeider med mekanikkoppgaver.