5.08

Tegn en todelt figur som først viser situasjonen like før støtet, og så situasjonen like etter støtet. Velg positiv retning og skriv opp opplysningene som er gitt. Husk fortegn på farten.
Se eksempel 5.4 for framgangsmåte.