5.07

a) Ta først for deg kassa etter at prosjektilet har truffet. Tegn kassa med prosjektil like etter treffet (i laveste posisjon) og ved maksimalt utslag (i høyeste posisjon). Skriv på opplysningen du har og bruk loven om bevaring av mekanisk energi i tyngdefeltet til å beregne farten for kasse med prosjektil rett etter støtet (du må først beregne slutthøyden til kassa).
Lag en ny tegning som viser prosjektil og kasse før de treffer hverandre, og like etter at prosjektilet er kommet til ro (før kassa har rukket å svinge ut). Nå kan du nemlig bruke loven om bevaring av bevegelsesmengde (rett før eksempel 5.2) til å finne farten til prosjektilet før støtet siden alle andre opplysninger du trenger er kjent.

b) Beregn energien til prosjektilet før det treffer kassa (kassa har kinetiske energi lik null), og sammenlikn med den kinetiske energien til kassa med prosjektil like etter «støtet» (før kassa har rukket å svinge ut).