5.06

a) Tegn en todelt figur som viser situasjonen like før støtet og like etter støtet. Skriv på opplysningene som er gitt. Løses på samme måte som 5.02, se tipset til den oppgaven. Se også eksempel 5.3.

b) Tegn en ny todelt figur som viser situasjonen like før støtet og like etter støtet. Skriv på opplysningene som er gitt. Løses på samme måte som 5.05a, se tipset til den oppgaven. Se også eksempel 5.5 a.

c) Se eksempel 5.5 b.

d) Støt kalles for elastiske eller uelastiske etter som energien er bevart i støtet eller ikke. (Et støt der legemene henger sammen etter støtet kalles ofte et fullkomment uelastisk støt.)