5.05

Tegn en todelt figur som først viser situasjonen like før støtet, og så situasjonen like etter støtet. Velg positiv retning og skriv opp opplysningene som er gitt. Husk fortegn på farten.

a) Bruk bevaringsloven for bevegelsesmengde (rett før eksempel 5.2). Du vil se at du ikke trenger å kjenne massen m fordi den kan forkortes bort. Se eksempel 5.4 a.

b) For å undersøke om kollisjonen var elastisk, se definisjon av elastisk støt på første side i delkapittelet Mer om støt, må du beregne den samlede kinetiske energien før kollisjonen og etter kollisjonen. Se eksempel 5.4 b.