5.04

For å finne fjæras potensielle energi antar vi at all potensiell energi i den sammenklemte fjæra går med til arbeid på de to vognene for å gi dem fart. Dermed må fjæras potensielle energi være like stor som summen av den kinetiske energien til de to vognene. For vogn A kjenner vi både masse og fart og kan dermed beregne den kinetiske energien.

Men for vogn B er bare massen oppgitt. Dermed må du altså først beregne farten til vogn B ved hjelp av loven for bevaring av bevegelsesmengde (rett før eksempel 5.2), slik at du kan finne den kinetiske energien til denne vogna også.