4.26

Tegn figur.

a) Bruk definisjonen på potensiell energi.

b) Her er effekten og tida oppgitt. Bruk effektdefinisjonen P E/t og omform den med hensyn på E.

c) Fra b kjenner du energiproduksjonen. Den tilsvarer den potensielle energien til en viss mengde vann som faller fra 316 m. Hvor mange kilogram vann trengs?

Når du nå vet massen/volumet, kan du bruke sammenhengen volum = grunnflate · høyde.