4.22

a) Tegn figur som viser kula i startposisjonen og like før den treffer fjæra. Bruk loven om bevaring av mekanisk energi i tyngdefeltet til å bestemme farten.

b) Tegn ny figur som viser kula i det den treffer fjæra og i det kula har presset fjæra maksimalt sammen. Bruk loven om bevaring av mekanisk energi for en elastisk pendel til å bestemme den maksimale sammenpresningen.