4.20

a) I følge definisjonen på potensiell energi i en elastisk fjær (rett over eksempel 4.8), er den lik arbeidet som utføres når fjæra avspennes. Du finner altså arbeidet når du beregner den potensielle energien i fjære med formelen på samme side. Se også eksempel 4.8 c.

b) Du kan bruke loven om bevaring av mekanisk energi for systemet:

E p + E k = E p0 + E k0   der   E p = 1 2 k x 2

Tegn figur som viser kule og fjær i startposisjon (x0=-0,13 m) og i sluttposisjon (x=-0,050 m) og løs likningen med hensyn på sluttfarten til kula. Se eksempel 4.16 b.

c) Se eksempel 4.16 a.