4.19

a) Bruk formelen for kinetisk energi til et legeme.

b) Vi bruker loven om energibevaring for en elastisk pendel.
Tegn figur som viser massen i det den treffer fjæra (x0=0) og i det fjæra er sammentrykt x=10 cm. Skriv på alle opplysninger som er gitt. Da får vi at

Ep+Ek=Ep0+Ek0 der  Ep=12kx2 

Løs likningen med hensyn på Ek.

c) Tegn ny figur som viser massen i det den treffer fjæra og i det fjæra er maksimalt sammentrykt. Skriv på opplysningene som gjelder for disse to situasjonene. Bruk samme framgangsmåte som for b, men nå løser du med hensyn på x.

d) Fjærstivheten er oppgitt, og sammentrykningen kjenner du fra c. Da er det bare å bruke Hookes lov.

e) Spørsmålet kan besvares på flere måter, men det enkleste er å bruke energibevaringsloven til å fastslå at farten etter støtet er den samme som startfarten, men med motsatt fortegn. Du ender faktisk opp med likningen

v2=v02  som gir   v=-v0

Men hvordan kommer du fram til at v2=v02?