4.16

a) Tegn figur for den delen av kastet der steinen får fart, altså mens den ligger i hånden.
Skriv på opplysningene som er aktuelle for denne delen av bevegelsen.
Bruker du arbeid–energi-setningen Δ E k = W ΣF , får du etter hvert 12mv2=(F-mg)s, der F er kraften fra hånda, s er forflytningen på 30 cm, og positiv retning er valgt oppover. Her er bare F ukjent, så du trenger bare å løse uttrykket eksplisitt med hensyn på F og så sette inn i uttrykket.

b) Tegn nå ny figur for bevegelsen, fra steinen forlater hånda til den stopper og skriv på opplysningene. Bruk loven om bevaring av mekanisk energi.

c) Tegn igjen ny figur og bruk loven om bevaring av mekanisk energi. Merk at du får to riktige svar!