4.13

Tegn figur og skriv opplysningene på figuren eller i en liste. Husk å skrive på at startfarten v1 = 0.

a) Hvis vi ser bort fra friksjonen, er det ikke andre krefter enn tyngdekraften som gjør arbeid. Da kan vi bruke bevaringsloven for mekanisk energi. Se føring i eksempel 4.14.

b) Her kan vi tydeligvis ikke se bort fra friksjonen, siden farten blir lavere enn i a. Ved å beregne den mekaniske energien, først øverst og så nederst, i sklia kan du finne ut hvor mye den mekaniske energien er redusert. Det er denne tapte mekaniske energien som er gått over til varmeenergi i sklia og i buksebaken.